Karácsonyi versek templomba

karácsonyi versek templomba

Karácsony az egyik legfontosabb egyházi ünnep. A templomok ilyenkor különleges és meghitt helyekké válnak, ahol az emberek összegyűlnek, hogy megünnepeljék Krisztus születését.Az éneklés és az imádkozás mellett a karácsonyi versek is elengedhetetlen részét képezik a templomi ünnepségeknek. Összeválogattuk a legszebb egyházi karácsonyi verseket templomba gyerekek és felnőttek számára. Ezek a versek mély érzelmi tartalommal bírnak, és hűek maradnak az ünnep valódi jelentéséhez. Fedezd fel ezeket a gyönyörű verseket, amelyek segítenek mélyebben megélni a karácsony ünnepét!

Egyházi karácsonyi versek templomba

Karácsonykor

Karácsonykor csillag gyúlt ki
Betlehem felett.
Betlehemi istállóban
Jézus született.

Karácsonykor szívetekben
Legyen szeretet.
Jézus útján járjatok,
Mert Istenhez vezet!

Karácsonyi csillag fénye

Karácsonyi csillag fénye
gyúlj ki ma az égen,
árassz békét , szeretetet
mindenki szívében
Hirdess nekünk öröm himnuszt
isteni szeretet,
lángoljon fel minden szívben
az emberi szeretet!
Így lehessen nagyon boldog
a mi Karácsonyunk.
Jó Istenünk, Édes Atyánk,
ezért imádkozunk.

karácsonyi vers a szeretetről csillag fénye

Siessünk Betlehembe

Siessünk Betlehembe, szeretet szárnya szállj ,
Hogy a szép Újszülöttre mihamar rátalálj.
kit már századok óta buzgón áhitozunk,
meghozza ez az óra imádott Jézusunk.

A teremtés királya Úr téren és időn,
a sáros földre szálla, sorsunk testvére lőn.
hozzá hhív most a hála, hisz emberi nemünk
megváltást kapott nála, s benne jobbak leszünk.

Mit adhatok azért én, édes Jézus, Neked?
a szeretetnek éljen örök szereteted.
Magamat istállónak , alomnak testemet,
és a szívem jászolnak engedem át Neked.

Karácsonyi Hálaima

Drága Jézusom!
Te megszülettél Betlehemben,
És megszülettél bennem is.

Köszönöm!
hogy megajándékoztál
Önmagaddal.

Segíts nekem úgy élnem,
hogy minden embertársam
életem példáján keresztül is
megérezze a Te szereteted
fényét és melegét,
boldogságunk forrását!
Hála és dicsőség Neked
Jézusunk.

Ámen

Vida Bálint: Mindig Karácsony Lesz!

Minden esztendőben egyszer van karácsony.
A karácsony napját én mindig kívánom.
A szeretet akkor mindenütt úrrá lesz
Karácsonyi béke, engem boldoggá tesz.
Kerüli ilyenkor a bánat a házat.

Lelkünk ellesége sem annyira támad.
Őneki is ünnep a karácsony napja.
Az Úrtól erre a parancsot megkapja.
Mikor Jézus eljön minket magához vesz.
Akkor a karácsony nem csak két napos lesz.

Mindig karácsony lesz Isten szent népének.
Örömteli szívvel mindig énekelnek.
Nem árthat ott senki örök lesz a béke.
Karácsonyi öröm lakik minden szívben. ÁMEN.

Vida Bálint: Karácsony estéjén

Mindenütt a csend és a békesség honol.
A szívekben most csak a szeretet trónol.
Mindenki igyekszik örömet szerezni.
Karácsony estéjén sok jót cselekedni.
Így van ez ma rendjén szeretet
Legyen úr a karácsony estén.

Miért karácsonykor tudunk csak szeretni?
Miért nem tudjuk ezt minden nap megtenni?
Egész esztendőben nem tudnánk szeretni?
Karácsony estéjén lehet csak jót tenni?
Így egy nap szeretünk és milyen nagy az öröm!
Legyen hát minden nap a szeretet úr a földön!

Siklós József – Betlehemi fényes csillag

Betlehemi fényes csillag
gyúlj ki már az égen,
árassz békét, szeretetet,
mint valaha régen.

Vágyakozunk életvízért
Betlehembe menni
a Megváltó bölcsőjénél
tisztességet tenni.

Hirdess nekünk örömhimnuszt,
Isteni kegyelmet,
lángolj fel ma minden szívben,
fényes égi jelnek.

Így lehessen nagyon boldog
a mi karácsonyunk,
Jó Istenünk, Krisztus által
ezért imádkozunk.

Fülöp Áron: Karácsony-este

Szent este a karácsony-este,
Krisztus szállott alá az égből, –
Hívőnek égi üdv és béke,
Tévelygőnek hit menedéke, –
Krisztus szállott alá az égből.

Áldott est’ a karácsony este,
Angyalok szállnak alá égből,
Vigaszt hozva, sebet hegesztve,
Kárpótolva, mi el van veszve, –
Angyalok szállnak alá égből.

Boldog est’ a karácsony este,
Remény s vágy száll alá az égből,
Csüggedt lelket életre keltő,
Tépett szálat továbbra fejtő, –
Remény s vágy száll alá az égből.

Gyászos est’ a karácsony este,
Ki mindezt várja s nem leli,
Halott reményben, vágyban, hitben,
S felemelni kevés egy isten,
Mert nincs hazája mennyei!

Móra László: Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.

Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Ady Endre: Karácsony

Harang csendül.
ének zendül.
Messze zsong a
Hálaének.
Az én kedves
kis falumba,
karácsonykor
Magába száll
minden lélek.

Minden ember
szeretettel
Borul földre
Imádkozni.
Az én kedves
Kis falumba,
a messiás
Boldogságot
szokott hozni.

A templomba
hosszú sorba
Indulnak el
Ifjak-vének,
az én kedves
kis falumba
hálát adnak
a magasság
Istenének.

Mintha itt lenn
a nagy Isten,
szent kegyelme
súgna-szállna.
Az én kedves
kis falumba
Minden szívben
csak szeretet
lakik máma.

Juhász Gyula – Betlehem

Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Betlehemben született ez este,
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, édes bambino,
Kit csordapásztoroknak éneke
Köszöntött angyaloknak énekével.

Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya
És apja ács volt, dolgozó szegény.
És nem találtak más födélt az éjjel
A városvégi istállón kivül.

Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Kit a komor Sibillák megígértek,
Kit a szelíd Vergilius jövendölt
S akit rab népek vártak, szabadítót.

Ó emberek, gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Mint minden földi paloták fölött.

Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Augustus Caesar birodalma elmúlt,
Az ég és föld elmúlnak, de e jászol
Szelíd világa mindent túlragyog.

Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!

Ó emberek, gondoljatok ma rá,
És hallgassátok meg az angyalok
És pásztorok koncertjét, mely e szent éj
Ezerkilencszázhuszonhároméves
Távolságából is szívünkbe zeng.

Ó emberek, gondoljatok ma rá,
S gondoljatok rá holnap és minden áldott
Napján e múló életnek s legyen
A betlehemi énekből öröm,
A karácsonyi álomból valóság
És békessége már az embereknek!

Juhász Gyula: Karácsonyi köszöntés

Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.

Harcos katonák is
Fölnéznek az égre
S rágondolnak álmodozva
A testvériségre.
Bujdosó raboknak
Idegen párnákon
Kedveseik szelíd arcát
Ringatja az álom.

Fáradt katonák ti,
Pihenjetek szépen
Karácsonyfák lángja körül
A mi szent esténken.
Gondoljatok hittel
Zsolozsmát dalolva
Eljövendő boldogságos
Szent karácsonyokra!

Csukaszürke köntös
Kopott, tépett szárnya
Megváltó nagy békességet
Hoz most a világra.
Győzelmes örömmé
Válik majd a bánat,
Lesz még otthon víg karácsony
Magyar katonáknak!

Nézd meg ezeket is:

.